Stap 5 – Accentueren van tekst

Natuurlijk wil je dat stukjes tekst eruit gaan springen. De volgende mogelijkheden heb je hiervoor ter beschikking: onderstrepen, vet drukken of schuin drukken, ofwel underline, bold en italic.

In HTML geef je deze als volgt aan: <U>, <B> en <I>.

Accenten leggen in de tekst

Laten we dit in onze tekst gebruiken:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>mijn eigen website</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND="images/background.gif" BGCOLOR="#FFFFE1" TEXT="#808080" LINK="#FF9B6A"
ALINK="#FF9B6A" VLINK="#FF0000">
<P><B>Nora Tol Virtual Publishing</B> werd midden jaren '90 gestart, toen Nora Tol begon met het
aanbieden van haar <I>webdesign-diensten</I>.</P>
<P>Inmiddels heeft ze een <U>nieuw bedrijf</U>, ElNorado Productions, dat zich richt op het
maken en beheren van de inhoud van websites en social media.</P>
<P>Kijk snel op haar website voor meer informatie.
<BR />
E-mailen kan natuurlijk ook</P>
</BODY>
</HTML>

Zoals je ziet, worden deze tags ook altijd afgesloten. De tekst tussen, bijvoorbeeld <B> en </B>, wordt vet weergegeven op de homepage.

<U> = Underline (onderstrepen)
<B> = Bold (vet)
<I> = Italic (schuin)

Vet drukken van tekst kan ook bereikt worden door de <STRONG>-tag.

Stap 5b – tekst extra doen opvallen

Naast bovenstaande tags, heb je nog twee tags, waarmee je tekst kunt doen opvallen. Deze tags worden niet in het voorbeeld gebruikt van deze cursus, maar ik introduceer ze wel met onderstaande uitleg.

Horizontaal scrollen

De MARQUEE-tag zorgt ervoor dat tekst heen en weer kan scrollen. Deze tag werkt niet in alle browsers. De tag ziet er als volgt uit.

<MARQUEE>Deze tekst zal dan scrollen</MARQUEE>

Zoals het op deze manier gebruikt is, zal de regel “Deze regel zal dan scrollen” van rechts naar links scrollen over de gehele breedte van het scherm. Dit is nl. het resultaat:
Deze tekst zal dan scrollen

De MARQUEE-tag kun je op verschillende punten aanpassen:

<MARQUEE BGCOLOR=#FF0000 WIDTH=50%>Deze tekst zal dan scrollen</MARQUEE>

Nu zal de tekst scrollen over een rode achtergrond en de MARQUEE zelf zal niet meer de hele breedte van het scherm pakken, maar de helft. Je kunt ook de richting van de scrollende tekst bepalen:

<MARQUEE DIRECTION=RIGHT>Deze tekst zal dan scrollen</MARQUEE>

Met DIRECTION=RIGHT zorg je ervoor dat de tekst niet meer standaard naar links scrollt, maar naar rechts, maar je kunt ook zorgen dat de tekst binnen de MARQUEE heen en weer scrollt, alsof het eigenlijk tegen de kanten aanbotst. De code hiervoor is:

<MARQUEE BEHAVIOR=alternate>Deze tekst zal dan scrollen</MARQUEE>

Tevens kun je de snelheid van het scrollen aanpassen en hoevaak de tekst moet scrollen:

<MARQUEE LOOP=2 SCROLLDELAY=200>Deze tekst zal dan scrollen</MARQUEE>

Met LOOP=2 zorg je ervoor dat de tekst maar 2 keer zal scrollen.
Met SCROLLDELAY=200 zal de tekst minder snel scrollen. Des te hoger het getal des te langzamer het scrollen zal gaan. Het stelt namelijk de snelheid van de vertraging in. Met lagere waarden gaat de tekst langzamer scrollen.

Je hoeft je in de MARQUEE-tag niet te beperken aan tekst. Ook een foto, of andere graphic, kan op deze manier gescrolld worden.

Omdat de MARQUEE-tag niet in alle browsers werkt, zijn er alternatieve bedacht in combinatie met JavaScript. Die werken vaak wel in alle browsers.

Knipperen

Een andere tag is de BLINK-tag, waarmee je tekst kan laten knipperen.

<BLINK>Deze tekst zal knipperen</BLINK>

De BLINK en MARQUEE tags worden ook vaak gecombineerd, om te zorgen dat elke browser toch wat met de tekst doet.

Ok, weer terug naar het serieuze werk. Op naar de volgende stap; lettertypes instellen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.