Songs, Music Blogs & Other Blog Topics

Stap 19 – meer meta tags

Laatste update: 7  maart 2019

META-tags kun je voor meer gebruiken, dan alleen een vermelding in zoekmachines. Al deze tags plaats je in de HEAD-tag.

Auteur en Copyright

Je kunt duidelijk maken wie de auteur is van de website

<meta name="author" content="Nora Tol" />

Tevens kun je een copyright-instelling toevoegen:

<meta name="copyright" content="Nora Tol" />

Dit geeft alleen maar aan bij wie de copyright ligt, maar het beschermt de website verder niet tegen copyrightschending.

Caching

Het idee van caching is dat het zou moeten zorgen voor het gevoel van sneller internet. Wanneer iemand op een website komt, download de browser alles dat het ziet: plaatjes, teksten enz. Al die bestanden worden in een cache opgeslagen. Als de bezoeker terugkomt, kan de browser bepaalde bestanden uit de cache pakken, zodat ze niet weer van de server gedownload moeten worden. Hierdoor wordt het surfen versnelt, maar dit kan er ook voor zorgen dat iemand niet de huidige versie van een website krijgt te zien. Wanneer je een homepage regelmatig update, bijvoorbeeld dagelijks, dan kun je ervoor kiezen om een einddatum in te stellen voor de content. Zo dwing je de browser te zoeken naar de nieuwste versie:

<meta http-equiv="expires" content="Mon, 25 Feb 2019 08:21:57 GMT" />

Je kunt ook de cache compleet uitzetten:

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />

Window Target

Je kunt ook vaststellen in welk venster/tab de website altijd geopend moet worden:

<meta http-equiv="window-target" content="_parent" />

Bij het CONTENT-attribuut kun je ook een andere waarden gebruiken, als _top, _ self en een frame-/vensternaam.

Automatisch een andere website openen

Je kunt mensen herleiden naar een andere website, bijvoorbeeld wanneer een site verplaatst is. Dit doe je zo:

<meta http-equiv="refresh" content="3;url=https://www.noratol.com" />

De 3 bij het CONTENT-attribuut staat voor het aantal seconden, voordat de locatie vervangen. In die geval, zal na 3 seconde de pagina zichzelf herladen met het URL (http://www.noratol.com). Zo kun je altijd nog een pagina vooraf instellen met uitleg waarom mensen herleid worden naar een ander URL.