Stap 8 – headlines

In stap 8 leer je dat er nog meer mogelijkheden zijn om tekst te doen opvallen. Het is in HTML mogelijk om headlines (grote koppen) bij teksten te maken. Er zijn 6 verschillende formaten. Met de FONT-tag kun je natuurlijk hetzelfde bereiken, maar toch is de populariteit van de headline tags veel groter.

Een <h2>-tag toevoegen

In ons document maken we een headline d.m.v. deze tag:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>mijn eigen website</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND="images/background.gif" BGCOLOR="#FFFFE1" TEXT="#808080" LINK="#FF9B6A"
ALINK="#FF9B6A" VLINK="#FF0000">
<FONT FACE="Verdana" SIZE=2>
<H2>Een korte introductie</H2>
<P><B><FONT COLOR="#FF9B6A">Nora Tol Virtual Publishing</FONT></B> werd midden jaren '90 gestart,
toen <FONT COLOR="#FF9B6A">Nora Tol</FONT> begon met het aanbieden van haar
<I>webdesign-diensten</I>.</P>
<P>Inmiddels heeft ze een <U>nieuw bedrijf</U>, <FONT COLOR="#FF9B6A">ElNorado Productions</FONT>,
dat zich richt op het maken en beheren van de inhoud van websites en social media.</P>
<P><FONT SIZE=4>Kijk snel op haar website voor meer informatie.</FONT>
<BR />
E-mailen kan natuurlijk ook</P>
</FONT>
</BODY>
</HTML> 

Zoals je ziet, is de regel <H2>Een korte introductie</H2> aan het document toegevoegd. Dit is de één na grootste formaat van de standaardkoppen. <H1> is de grootste en <H6> is de kleinste. Zoals je ziet, hoor je deze tags altijd af te sluiten. Ook moet je ze niet gebruiken voor grote stukken tekst. Het is echt de bedoeling dat je het gebruikt voor een kop.

De standaard definities van de headline tag bevat ook witruimte rond de kop. Hierdoor is het niet noodzakelijk om de kop op te volgen door een paragraph-tag (<P>) of een line break (<BR/>).

Overigens, had ik deze regel kunnen plaatsen boven het openen van mijn FONT-tag, maar dan geldt het lettertype niet voor mijn headline. Aangezien <H2> van zichzelf uit een standaard lettergrootte heeft, wordt de lettergrootte gedefinieerd bij mijn eerste FONT-tag genegeerd.

Ga verder naar stap 9.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.